İş Güvenliği, İşçi Sağlığı ve Çevre Politikası
S&Q MART Yönetimi, tüm kazaların önlenebilir olduğuna inanmaktadır. Bu inancımıza erişebilmemiz, sürekli gelişime duyduğumuz istek ve İş Güvenliği, İşçi Sağlığı ve Çevre konularında mükemmelliğe ulaşma kararlılığımız ile olabilir.

Tüm çalışanlarımız, kendilerini korumakla; işlerini güvenli ve sağlıklı şekilde yapmakla; müşterilerimizin mallarını ve çevreyi korumakla yükümlüdür. S&Q MART, tüm çalışanlarından, alt yüklenicilerinden ve tedarikçilerinden İş Güvenliği, İşçi Sağlığı ve Çevre Koruma ile ilgili tüm gereksinimlere aktif bağlılık ve bu konuda sorumluluk almalarını beklemektedir. Bu değerleri esas alarak çalışmak, bizi S&Q MART yapan en önemli unsurdur.

 

Tüm S&Q MART çalışanları, aşağıdaki konulara bağlılıklarını beyan ederler;

 

 İnsanlara zarar vermeme hedefimize ulaşmak,

 Çevreyi korumak,

 Hizmetlerimizi sunarken kullandığımız malzeme ve enerjiyi verimli kullanmak,

 Performansımızı izleyerek sürekli gelişmeyi sağlamak,

 Çalıştığımız endüstri alanlarında en iyi uygulama örneği oluşturmak için

 önderlik etmek,

 İş Güvenliği, İşçi Sağlığı ve Çevre konularını, diğer önemli ve kritik iş

 faaliyetlerimiz ile aynı önemde ele almak ve yönetmek,

 Çalıştığımız ülkelerin yerel yasal gereksinimlerine uymak,

 Yürüttüğümüz faaliyetlerle ilgili oluşan İş Güvenliği, İşçi Sağlığı ve Çevre

 risklerine yönelik gerekli kontrol ve tedbirleri sağlamak,

 Çalışanlarımızın sağlık ve güvenliklerini etkileyen durumlar ile ilgili görüşlerini almak,

 Tüm çalışanlarımıza gerekli bilgi, talimat ve gözetimi sunmak ve

 yönlendirmeyi yapmak,

 Tüm çalışanlarımızın işlerini yapacak yetkinlikte olmasını sağlamak ve onlara gerekli

 eğitimleri vermek,

 Çalışma koşullarımızın sağlıklı ve güvenli olmasını sağlamak,

 Çalışma yapılan yerlerde, İş Sağlığı, İşçi Güvenliği ve Çevre risklerine

 yönelik gerekli tedbirlerin alınmamış olması durumunda, tüm çalışanları işi durdurma

 veya işi başlatmama yönünde cesaretlendirmek,

 Yazılı politikamızı düzenli aralıklarla gözden geçirmek ve gerekli olan

 durumlarda revize etmek.

 

Bu politikamız S&Q MART çalışanı olsun olmasın, projelerimizde yer alan tüm iş ortaklarımız (çalışanlarımız, alt yüklenicilerimiz, tedarikçilerimiz, iş verenlerimiz) ile paylaşılır.

S&Q MART © 2021 Tüm Hakları Saklıdır.