Kalan Ömür Tayini
Ömür tayini, çoğu tesis ekipmanlarının işletme güvenliğinde önem taşır; bakım ve onarım planlamanıza, arızaları önlemenize ve ciro kayıplarını en aza indirmenize yardımcı olur..

Çok sayıda güç santralı ve endüstriyel tesislerin proses enerjisini üreten ve yüksek basınç ve sıcaklık altında çalışan kritik üniteleri, 100.000 işletim saatlik ¨Tasarım Ömürlerini¨ doldurmaya yaklaşmış veya doldurmuş ve hatta bu sürenin üzerine çıkmış bulunmaktadır.

   

Kalan Ömür Tayini

 

Kalan Ömür Tayini, tasarım ömrünü tamamlamış tesislerin emniyetli ve ekonomik işletiminin güvenceye alınması açısından önemli bir inceleme yöntemidir. Hazırlanan Kontrol ve Test Programlarına uygun olarak yürütülecek çalışmalar sonucunda, tesisin kritik bölgeleri incelenmiş, bu bölgelere ait kontrol periyodları belirlenmiş ve tesisin genel durumu hakkında detaylı kanıya varılmış olur.

Böyle bir incelemenin başarısı, seçilen kritik noktaların doğruluğu, yürütülen çalışmaların birbirini destekleyen kontrol yöntemleri ile detaylandırılması ve değerlendirme çalışmaları ile yakından ilgilidir.

 

   

Kritik Bölgeler

 

Tüm tesis üniteleri, zayıf noktaların tespiti hedefiyle incelenerek değerlendirmeye alınmalıdır. Seçilen bölgelerin, gerçek kritik bölgelerden farklı olması durumunda, elde edilecek kalan ömür değeri ve sonuçlar, kritik ve zayıf bölgeler için gerçeğin çok üzerinde olacaktır. Aynı zamanda bu yanlış değerlendirme, tesisin emniyeti ve ekonomikliğini etkileyecek beklenmedik tesis duruşlarına neden olabilecektir.

 

   
S&Q MART, TRD 508 ve EN 12952-4 Standartlarına ve VGB-S 517 ¨Guidelines for rating the micro-structural composition and creep rapture damage¨ Yönergesine göre, ISO 17020 kapsamında akredite edilmiştir.  
S&Q MART © 2021 Tüm Hakları Saklıdır.