Saha Montaj Denetimleri
Her büyük sanayi yatırımı projesi benzersiz bir zorlukla karşı karşıyadır: Daha sıkı takvim ve bütçelere uyum sağlanırken, tesisin yapısal bütünlüğünü ve güvenliğini güvence altına almak önemli hale gelmektedir.

S&Q MART uzun yıllara varan uzmanlık ve deneyimini, tesis ünite, ekipman ve sistem inşaatının kritik aşamalarının muayene, test ve gözetimi ile aktarmaktadır.

 

 

Endüstriyel Tesisler, Deniz üstü Yapılar, Enerji Santralleri, Boru Hatları, Ekipmanlar ile İnşaat ve Yapılar, yüksek kalite seviyelerine uygun olarak inşa edilmelidir.

 

Proje kalite güvencesi, inşaatın tasarım gereksinimlerini karşılamasını güvence altına almak için planlanmış bir dizi faaliyeti kapsar. S&Q MART, endüstriyel tesislerin kalite ve müşteri (proje sahipleri) gereksinimlerine uygunluğunu doğrulamak üzere aşağıdaki Üçüncü Taraf (Bağımsız) Denetim hizmetlerini sunar:

 

 

 Tasarımın gözden geçirilmesi,

• Proje kalite yönetim sisteminin gözden geçirilmesi,

• Proje planlama ve ilerleyişinin izlenmesi ve takibi,

• Saha için satın alınan tüm ürünlerin muayenesi,

• Tüm inşaat disiplinlerinin, ulusal ve uluslararası standartlar, yönetmelikler ve müşteri şartnamelerine uygunluğunun ve sürekliliğinin kalite denetimi,

 

• Saha inşaatının çeşitli aşamalarının denetim ve muayenesi,

• Çevre yönetimi,

• İş güvenliği denetimleri,

• Denetim, devreye alma ve saha testleri.

 

S&Q MART İnşaat ve Altyapı denetim ekibi, projelerin tasarım, şartnameler, planlama takvimleri, maliyetler ve tüm yasal ve düzenleyici gerekliliklere uygun olarak yapılmasını sağlar. Aynı zamanda, istenen kalite, iş güvenliği ve çevre koruma seviyeleri de sağlanarak, proje ortaklarının belirlenen stratejik hedeflere ulaşmaları güvence altına alınır.

 

Yerinde inşaat denetimleri ekipman ve tesisatların altında yer almaktadır:

 

• İnşaat ve yapısal binalar,

• Basınçlı ekipman ve kazanlar,

• Borulamalar,

• Mekanik ekipmanlar,

• Çelik yapılar,

• Makineler,

• Elektriksel ekipmanlar,

• Enstrümantasyon.

 

Uzman denetçilerimiz, yerel gerekliliklere uygun ek şartların yanı sıra aşağıdaki niteliklere sahiptir:

 

• Baş Denetçiler / Denetçiler (IRCA, PCI kayıtlı)

• Kalite,

• Çevre,

• İş Güvenliği,

• Gıda,

• Bilgi Teknolojisi,

• Mekanik, Elektrik, İnşaat ve Enstrüman Mühendisleri,

• Sertifikalı Kaynak Mühendisleri, IIW-EWE

• Sertifikalı Kaynak Uzmanları, IIW, CSWIP 3.0, 3.1

• Sertifikalı Boya Denetçileri, SSPC, NACE

• Seviye 1, Seviye 2

• API onaylı Uzmanlar,

• ASME onaylı Uzmanlar,

• ISO EN 9712, SNT TC-1A uyarınca sertifikalı Tahribatsız Muayene Uzmanları

• Seviye 1, Seviye 2 ve Seviye 3

• Gelişmiş NDT - Seviye 2

• Müşteri Onaylı Uzman Denetçiler

• ARAMCO onaylı

• Bechtel onaylı

 

 

Uzman denetim ekibimiz, desteğimizin gerekli olduğu her yerde yüksek kalite seviyesinde hizmet sağlamaya kendini adamıştır.

 

S&Q MART Üçüncü Taraf Denetim hizmetleri, Enerji Santralleri, Petrokimya, Petrol / Gaz, Yenilenebilir Enerji, Destek Üniteler, İlaç, LNG, Amonyak ve Üre, Çimento, Madencilik, Selüloz ve Kağıt, Gıda İşleme ve Üreticiler dahil olmak üzere için çok sayıda sektör ve alt sektörleri kapsar.

S&Q MART © 2021 Tüm Hakları Saklıdır.