Periyodik Muayeneler
Periyodik muayeneler ve durum analizi, çok sayıda etki faktörünün değerlendirmesini içeren entegre bir yaklaşımı gerektirir.

Hasar nedenleri, malzeme özellikleri, korozyon mekanizmaları, mukavemet ve yapısal bütünlük, inceleme konularına örnek gösterilebilir…

 

Durum Analizi

 

Endüstriyel yapılar, üniteler, ekipman ve kaynak bağlantılarında oluşan hasar ve arızalar, bulundukları çevreye önemli zararlar verebileceği gibi, genellikle büyük boyutlu maliyetlerin oluşmasına yol açar. Tesis varlıklarınızın güvenli, kabul edilebilir maliyetlerle ve sürdürülebilir performans göstermesinin yolu, güvenilir Mühendislik ve Tahribatsız Muayene verilerine dayanan karar süreçlerine bağlıdır.

 

Uzun yıllardır, çelik konstrüksiyon, basınçlı ekipmanlar, kazanlar vb. ekipmanı üreten ve kullanan tüm endüstrilere, yüksek vasıflı kalite denetim ve durum değerlendirme hizmetleri vermekteyiz. Her biri ilgili standartlara göre belgelendirilmiş ve konusunda uzman malzeme, korozyon ve kaynak mühendislerimiz, Tahribatsız Muayene uzmanları ve denetçilerimiz ile sizlere yüksek kaliteli hizmetlerimizi sunmaya hazırız.

 

Yapısal Bütünlük Kontrolleri

 

S&Q MART, tarafsız, bağımsız ve güvenilir hizmetleri ile mekanik ve yapısal hasarların sebeplerinin tespit edilmesinde destek sağlar. Bu tespitler sonrasında alınacak önlemler ile tesis, yapı elemanları ve makinelerin işletme güvenirliğinin ve ekonomik ömrünün artırılması sağlanabilir:

Basınçlı Kaplar (Küresel, silindirik tanklar, Amonyak, Klor tankları, otoklav, kompresör)

 

• Taşınabilir Basınçlı Kaplar (Dorse)

• Kazanlar (Su borulu Kazanlar, Duman borulu Kazanlar, HRSG)

• Depolama Tankları,

• Boru Hatları,

• Sondaj Boruları, Sondaj Kuleleri

• Çelik Yapılar (Çelik konstrüksiyon, Kule, Köprü)

• Taşıma, Kaldırma Ekipmanları (Vinç, Caraskal, Asansör...)

• Raylar, Demiryolu Taşımacılık Sistemleri

• Havacılık Araçları

 

Petro-kimya, Dolum tesisleri, Güç Santralleri, Üre ve Amonyak tesisleri, Rafineriler, Demir çelik sanayi, Kimya ve proses endüstrisi, Sondaj kuleleri, Demiryolları, Vinçler, Köprüler ‘de uygulanan muayene ve kontroller aşağıda sunulmuştur:

 

Konvansiyonel ve Gelişmiş Tahribatsız Muayene Uygulamaları

 

 Radyografik Muayene

 Dijital Radyografi (profil ışınlama)

 BETATRON (7,5 MeV) Muayenesi

 Ultrasonik Muayene

 Manyetik Parçacık Muayenesi

 Sıvı Penetrant Muayenesi

 Sızdırmazlık Testi (Vakum Testi)

 Video Endoskopi

 Ultrasonik Kalınlık Ölçümleri

 Sertlik Ölçümleri

 Korozyon Haritalandırma (Scan Map – Scorpion)

 MFL/LFET Taraması (Tank Scanner, Pipe Scanner)

• TOFD – Phased Array Ultrasonik Muayene

 Replika (Saha Metalografisi)

 Saha PMI Ölçümleri

 

Laboratuvar Testleri

 

• Kimyasal Analiz (malzeme tozu analizi)

 Mekanik Testler

 Hızlandırılmış "creep" testleri

 Sertlik Testleri

 

Kullanıma Uygunluk (FFS) Analizleri

 

Gelişmiş teknolojik uygulamalara ek olarak, S&Q MART, ihtiyaç duyulması durumunda ¨Kullanıma Uygunluk¨, ¨Sonlu Elemanlar Analizi¨ ve benzeri Ekipman Mühendisliği hizmetlerini sunar. Bu çalışmalar, tesis işletmecilerine kullanıma devam, onarım veya değiştirme kararlarında yardımcı olacak, önemli tarafsız doneleri sağlar.

Bazı durumlarda, bir tesisin veya ünitenin bir sonraki duruş dönemine kadar, düşürülmüş veya azaltılmış bir kapasitede çalıştırılıp çalıştırılamayacağını belirlemek için FFS çalışmaları kullanılır.

S&Q MART © 2021 Tüm Hakları Saklıdır.