Yetki ve Akreditasyonlar
AKREDİTASYONLAR
 

• ISO 17020 “A” Tipi Muayene Kuruluşu,

• ISO 17021 Yönetim Sistemleri Belgelendirme Kuruluşu,

• ISO 17024 Personel Belgelendirme Kuruluşu,

• ISO 17025 Kalibrasyon Laboratuvarı,

• ISO 17025 Test Laboratuvarı,

• ISO 17065 Ürün Belgelendirme Kuruluşu.ONAYLANMIŞ KURULUŞ (NO-BO)
 

• 2014/426/AB – Gaz Yakan Cihazlar

• 2014/68/AB – Basınçlı Ekipmanlar

• 2014/29/AB – Basit Basınçlı Kaplar

• 2006/42/AT – Makine Emniyeti

• 92/42/AT – Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanları

 

YETKİLER
 

• Uluslararası Gözetim Şirketi – DTM (Dış Ticaret Müsteşarlığı)

• Bağımsız Denetim ve Kontrol Kuruluşu – EPDK (Enerji Piyasası Denetleme Kurumu)

• Onaylı Eğitim Merkezi ve Enerji Verimliliği Danışmanı – YEGM (Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü)

• Onaylı Eğitim Merkezi – ÇSGB (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)

• Onaylı Kuruluş – MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

• Enerji Kimlik Belgesi Düzenleme Kuruluşu – Bayındırlık ve İskan Bakanlığı – Yapı İşleri Genel Müdürlüğü

• Riskli Yapı Tespiti Lisans Belgesi – Çevre ve Şehircilik Bakanlığı – Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü)


S&Q MART © 2021 Tüm Hakları Saklıdır.