Gaz Yakan Cihaz Testleri

S&Q MART, CE İşaretlemesi kapsamında aşağıdaki AB Direktifleri kapsamında gerekli olan laboratuvar testlerini ISO 17025’e göre akredite laboratuvarlarında gerçekleştirmektedir:

 

2016/426/AB - Gaz Yakan Cihazlar Düzenlemesi

 Referans gazlarla anma kapasitesi tayini,

• Gaz sızdırmazlık testi,

• Sınır gazları ile testler (ateşleme, alev kararlığı ve çapraz

ateşleme),

• Yanma testleri (sağlığa zararlı emisyonların tayini),

• Alev denetleme ve ateşleme tertibatı testleri,

• Enerjinin rasyonel kullanımı testleri (verim testleri).

 

S&Q MART © 2021 Tüm Hakları Saklıdır.