World Wide S&Q Mart
Anasayfa | English | Linkler
Makaleler  

 

“Kalite Yönetim Sistemi” gibi bir konu için “ne” ve “niçin”’i tanımlamanın birkaç yolu vardır.
 
Önce, “Kalite” den bahsederken ne anladığımızı tanımlamak gerekir. Bu deyim, müşteri ve üreticiolmak üzere iki tarafı içerir. Müşteri ihtiyacı karşılanması gereken taraf, üretici bu ihtiyacı karşılama kabiliyeti olan taraftır.
 
Çoğu kez, üreticinin iyi kalite için düşündüğü ile, alıcının iyi kaliteden beklediği arasında büyük fark olabilir. Müşteriyi çoğunlukla ilgilendiren,
 
 • Kendi ihtiyaç ve beklentilerine tamamen uyan ürünü alma,
 • Ürünü vadedilen zamanda teslim almak,
 • Teslimden önce ve sonra gerekli tüm servis ve desteği almaktır.
 
Üreticinin beklentisi ise,
 
 • İyi bir kar elde etmektir.
 
Uzun vadede başarılı olmak ve kar sağlamak için, ciddi olarak,
 
 • Belli ihtiyaç ve beklentileri karşılama kabiliyeti ile, alıcılara cazip gelen bir ürün üretebilme.
 • Şirkete ve onun ürününe itibar sağlayabilmek
 • Tekrar ve daha fazla satın almak isteyen müşteriler sağlamak
 • Uzmanlaşma ve geniş bir Pazar yelpazesi ile giderek büyüye, istikrarlı bir pazara sahip olmak
 • İlgili standartlar ve mevzuatlara tam uyum sağlayabilmek.
 • Güvenilir ve iyi çalışan kuruluş ve kadroya sahip olmak gerekir.
 
ISO8402’de, “Kalite” “Belirtilen veya ima edilen ihtiyaçları karşılama kabiliyeti olan bir ürün veya hizmetin niteliklerinin tamamı” olarak tanımlanır. “Kalite” deyimi bir kullanıma uygunluk özelliğidir. Etkilerin tamamı bütün olarak değerlendirilir. Örneğin ürün ekmek ise, , yalnız besleyici deperi değil, kokusu, görüntüsü, yumuşalığı ambalajı öenmlidir.
 
 • Alıcı üründe beklediğinden azını bulursa, düşük kalite almıştır.
 • Alıcı üründen beklediğini bulursa iyi kalite almıştır.
 • Alıcı üründen beklediğinden fazlasını bulursa , yüksek kalite almıştır.
 
Kullanıma uygunluk, imalatça, tüccar veya tamirci tarafından değil, kullanıcı tarafından görüldüğü gibi değerlendirilir.
 
Bir gecede başarılı olmaktan daha yeterli olabilen, dünyanın her yöresinden şirketlerin deneyimine göre, üreticiler ile çalışmanın en etkin yolu, kalite yönetim sistemini kavramaktan geçmektedir.
 
Bunun içinde kullanılabilir tek aracın kalite yönetim sistemi olduğu kavranmıştır.
 
 
 
 
Bir Kalite Yönetim Sistemi nedir?
 
 • İlgili ve yeterli ürün tanımlamalarını belirlemek.
 • Tanımlara uygun ürünü üretmek.
 • Ürünü en uygun maliyete üretmek.
 • Ürünü zamanında teslim etmek.
 • Tanımlamalara uygun ürünü teslim etmek.
 • Garanti maliyeti kayıplarını asgari düzede tutmak.
 • Saha çalışmalarından verimli oalrak yararlanmak.
 • İyi tanıtım yapmak için bir yönetim aracıdır.
 
Bir ürünün üretiminen söz ederken, “ürün”’ün üretilen maddi bir kalem olabildiği kadar, bankacılık, ulaştırma, sigorta, eğitim gibi hizmetlerinde olabileceğine dikkat edilmelidir. Bir tarafın tamamlayıp diğerine devrettiği her durum örneklere katılabilir. Dünya’nın her tarafındaki üreticiler ticari açıdan , dünyanın küçülmekte olduğunu, pazarların dinamikleştiğini, rekabetin arttığını ve buna bağlı olarak üretim maliyetlerinin sürekli oalrak düşürülmeye zorlandığını gözlemlemektedir. Büyük pazarlara erişim kolaylıkları , üretici sayısının artması, giderek verimliliğin artan üretim yöntemleri, yeni ürünlerin kısalan kullanım ömrü bu gelişmeleri hızlandırmaktadır.
 
Yeni ve çoğu kez karmaşık olan teknik gelişmelerin süratle uygulnaması gerekmektedir. Geliştirme ve tasarım fazı ile pazarlama fazı arasındaki zaman süreci sürekli baskı altındadır. Ürünleri doğru kalitede en düşük maliyet ile üretebilmek, ve süratle pazara sürülmek zorundadır. Bütün bunlar, çok profesyonel, dinamik ve iyi düzzenklenmiş bir organizasyonu gerektirir. Aksi halde çok sayıda başarısızlık örnekleri, hatalı üretim, üretici ile müşteri arasında anlaşmazlık , teslimde gecikme ve... kaçınılmazdır.
 
 
Üretim düzeninde yüksek verim güvencesi, şirketin içerisinde herkesin, neyin , niçin ve nasıl yapıldığını bilmesini sağlayan, yönetim aracı Kalite yönetim sisteminin yerleştirilmesidir.
 
Üreticiler ve hizmet şirketlerinin, yerleştirilmiş ve dokümante edlmiş bir Kalite Yönetim Sistemine sahip olması, giderek yaygınlaşmakta, ve çoğu kez müşteri talebi ile zorunlu bırakılmaktadır. Günümüzde yetkili belgelendirme kuruluşları tarafından onaylı Kalite Yönetim Sistemi bir gereklilik halindedir.
 
Müşteri temelde asgari teminat olarak,
 
 • Profesyonel ve iyi organize edilmiş.
 • Ürün, ürün mevzuatı ve müşteri beklentileri konularında bilgili,
 • Mümkün olan en düşük fiyata doğru kaliteyi sağlayan planlamaya sahip,
 • Tanımlara uygun ürünü alabildiğini
 • Kurma ve kullanım sıreasında iyi servis alabildiğini
 • Emniyet ve sağlık riski tazminat taleplerine azami güvenceyi veren,
 • Gelecekte de varlığını sürdürebilecek ve servis, yedek parça, garantiler verebilen,
 
Bir şirket ile çalışmak ister.
 
 
 
 
 
Bir şirketin onaylı Kalite Yönetim Sistemine sahip olmasının anlamı nedir ?
 
Şirketin ISO9001 gibi tanınmış bir standarda uygun kalite yönetim programını nasıl kurduğunu ve yerleştirdiğininin, değerlendirilmesinin (kalite denetimi) , resmen yetkili kuruluş tarafından yapılmış olması anlamına gelir.
Onaylı bir kalite denetimine dayanarak, şirket standardın gerekliliklerini karşılıyorsa , yerleştirilmiş ve fonksiyonel bir kalite yönetim sistemine sahip olduğunu gösteren bir belgeye sahip olmalıdır.
 
Bu belgenin korunmasının koşulu olarak, düzenli ve tarafsız denetimler devam ettirilir.
 
Kalite yönetim sistemini, ISO9001’e göre tanımlayan ve dokümante eden ve karşılıklı uluslarlar arası sözleşmelere uygun onaylanan kalite el kitabı, alıcının /müşterinin , uzak bir ülkede de olsa , üretici performans ve kabiliyetini kıyaslayıp ölçebileceği bir standart ortaya koyar.
 
Özet olarak;
 
İyi kurulan ve işletilen bir Kalite Yönetim Sistemi ile,
 
Üretici mevcut koşullarda mümkün olan en düşük fiyatta, planlanan kaliteyi üretebilen verimli bir organizasyondan yararlarnacaktır.
 

ISO9001’e uygun, dokümante edilmiş bir Kalite Yönetim Sistemi kurmak, ve yetkili kuruluş tarafından onaylatmak suretiyle, üretici ISO standartlarını tanıyan tüm ülkelerin müşterilerine ürün ve hizmetlerini kolaylıkla sunabilecek, büyüyen Pazar potansiyelinden yararlanacaktır.

< Makaleler sayfasına geri dön
Girne Mah. Girne Cad. SQMART Plaza No:125-127 Maltepe/İSTANBUL
Tel.: 0216 518 02 02 PBX

Design by JawsMedya
© Copyright S&Q Mart, Her hakkı saklıdır. Gizlilik | Site Haritası