World Wide S&Q Mart
Anasayfa | English | Linkler
Eğitimler  

KONU         : Risk Yönetimi Eğitimi

SÜRE          : 2 GÜN

 

Eğitimin Amacı

Katılımcılar, risk yönetiminin önemi, felsefe, yaklaşım ve kavramları, ISO 31000 Risk Yönetim Sistemi standardı yaklaşım, ilke ve gerekleri doğrultusunda risk yönetim sistemlerini değer yaratacak şekilde kurmaları ve işletmeleri için vizyoner, kapsamlı, derinlemesine bilgi sahibi olacak beceri ve yetkinliklerini geliştireceklerdir.

Kuruluş eğitimlerinde eğitim konuları katılımcıların sektörlerine uygun vaka ve workshop çalışmaları ile de ele alınabilir. Ele alınan risk metodolojileri örneklerle uygulanacaktır.

 

Eğitimin İçeriği

Hedeflerle Yönetim Felsefesi

Risk Yönetimi Evrimi

Risk Yönetiminin Önemi

ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetim Standardı

Riske Kavramsal Bakış

Risk Yönetim İlkeleri

Risk Yönetim Organizasyonu, Rol ve Sorumluluklar

Risk Yönetim Politika ve Stratejileri

Risk Yönetim Sistemi Kurma

Risk Yönetim Süreçleri

Risk Belirleme ve Tanımlama

Risk Analizi

Risk Değerleme

Nicel ve Nitel Risk Değerlendirme Teknikleri

Risk Bilgisi ve Dokümantasyonu

Risk İzleme ve Değerlendirme

Uygulama Örnekleri ve Grup Çalışmaları

 

Kimler Katılabilir?

 

Risk Yönetim Sistemi kurmayı planlayan, mevcut risk yönetim sistemlerini uluslararası ilke ve yaklaşımlara göre gözden geçirmek isteyen kuruluşların üst yöneticileri, risk yöneticileri, süreç sahipleri, yöneticileri, ve uzmanları için uygundur. Bu eğitim kurumsal risk yönetimi sistemini işletmelerinde kurmalarında ve etkin bir şekilde kullanmalarını sağlamalarına yol gösterici olacaktır.

< Eğitimler sayfasına geri dön
Girne Mah. Girne Cad. SQMART Plaza No:125-127 Maltepe/İSTANBUL
Tel.: 0216 518 02 02 PBX

Design by JawsMedya
© Copyright S&Q Mart, Her hakkı saklıdır. Gizlilik | Site Haritası